YBC: Bị phạt 50 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin trên TTCK (21/03/2014)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Xi măng & Khoáng sản Yên Bái (HNX: YBC) số tiền 50 triệu đồng.

Nguyên nhân là do YBC có hành vi vi phạm hành chính như không thực hiện công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2011, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012; công bố thông tin không kịp thời Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2011, Báo cáo tài chính các Quý 2, 4 năm 2011, Báo cáo tài chính các Quý 1, 4 năm 2012, Báo cáo tài chính các Quý 1, 2 năm 2013, Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2012, Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2013, về việc giải trình cổ phiếu giảm sàn 10 phiên liên tiếp

Nguồn: vietstock.vn